EDICIONS ANTERIORS
#JornadesGatzara

Edició 2022

Descobreix tot allò que compartim

Edicions anteriors de les Jornades Gatzara

Les Jornades Gatzara són possible cada any gràcies a l'enxarxat d'equipaments, organitzacions, i persones implicades en la promoció de la diversitat, la interculturalitat arabocatalana i la cohesió social. 

Aquestes són les activitats que van donar vida a les edicions anteriors.

Activitats Gatzara OFF