DEL 17 AL 21 DE MAIG 2022
#JornadesGatzara

GATZARA OFF

07/05
11:00
Gatzara off

Fronteres Invisibles: joc de taula sobre el procés migratori

Vine a jugar i reflexionar sobre les vulneracions de drets que pateixen les persones migrades i les dificultats del procés migratori a partir del joc de taula Fronteres Invisibles, un projecte educatiu que trenca murs mitjançant el diàleg i la comprensió dels problemes reals que ens envolten. Concretament, ens centrem en treballar les migracions i tot el que se'n desprèn d'aquestes.

Activitat per a públic familiar.

Activitat organitzada per la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, en xarxa amb la Fundació Bayt al-Thaqafa en el marc de les Jornades Gatzara, amb l'objectiu de sensibilitzar sobre tot allò que compartim les cultures àrabs i la catalana

Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra | C. del Segre, 24 - BCN