DEL 25 AL 27 D'ABRIL DE 2024
#JornadesGatzara

ACTIVITATS PROGRAMADES

27/04
11:30
Escape Room

L'Últim Paper | Escape Room de la Fundació Bayt al-Thaqafa

Una vintena de persones ha participat en l’Escape Room 'L’últim paper', que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre les dificultats que troben moltes persones migrants per regularitzar la seva situació i viure en una ciutat on no tothom té reconeguts els mateixos drets. “Sovint les persones entren en uns bucles dels quals és molt complicat sortir perquè és molt difícil complir els requisits que demanen les administracions o que imposa la Llei d'estrangeria”, explica Joana Castro, responsable d’Interculturalitat de la Fundació Bayt al-Thaqafa. Les situacions dels diversos personatges protagonistes de l’escape room estan basades en casos reals de persones ateses per l’entitat. L’activitat, que ha tingut lloc a la seu de la Fundació Bayt al-Thaqafa, ha estat produïda per Concept-T a partir d’un joc de taula de gran format creat com a eina de sensibilització per la mateixa Fundació Bayt al-Thaqafa.

Seu de la Fundació Bayt al-Thaqafa | C. Princesa, 14, primer - BCN

Suport de producció
Concep-t
Cooperativa especialitzada en realitzar activitats de Team Building i accions de RSC, actuant com a pont entre empreses que busquen activitats en equip i projectes socials que necessiten recursos.